Financne vyrovnanie volebneho vyboru 2014

Termiseran Ultra

Vďaka novinkám zákona o DPH, ktoré sú v platnosti od 1. januára 2015, sa fiškálne registračné pokladnice stali základným prvkom pri zúčtovacích operáciách. Ale nie všetky ženy, ktoré vedú obchodnú kampaň, musia túto sumu zarobiť.

Výnimky z účelu vlastnenia pokladniceRegistračné pokladnice nie sú potrebné pre úspech ľudí, ktorých ročný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaľ čo povinnosť mať registračnú pokladňu sa vzťahuje iba na spoločnosti, ktoré predávajú za prácu finančným osobám a poľnohospodárom. Spoločnosti, ktoré sú povinné vykonať zúčtovanie pomocou pokladnice, musia zároveň zaznamenať každú transakciu, pre ktorú vyhral po zakúpení pokladnice. A spoločnosti, ktoré prekročili tržby vo výške 20 000 PLN v poradí roka, by mali začať zaznamenávať príjem pomocou pokladnice po 2 mesiacoch odo dňa prekročenia uvedeného limitu. Spoločnosti, ktoré poskytujú vzdelávacie, finančné, poisťovacie a telekomunikačné služby, ešte nemusia vlastniť registračné pokladnice.Zľava na nákup hotovostiNákup hotovosti je cena niekoľkých stoviek zlotých, avšak podnikateľ, ktorý si kúpi registračnú pokladňu, môže poskytnúť náhradu až do výšky 90% z hodnoty nákupu, pričom suma odpočtu nepresahuje 700 PLN. Aby bolo možné využiť takúto zrážku, podnikateľ, ktorý si kúpil registračnú pokladňu, musí pred zarobením peňazí z nej vydať priamemu daňovému úradu písomné vyhlásenie o používaní registračnej pokladnice, s presným uvedením miesta použitia registračnej pokladnice s dokladom o kúpe registračnej pokladnice a osvedčením o splnení požiadaviek na záznamové zariadenie v súlade s so zákonom o DPH. Úľava poskytnutá na kúpu pokladnice je však potrebné stratiť, ak pokladničná služba nie je obsluhovaná. Podľa zákona by sa zariadenia na zaznamenávanie predaja mali opravovať najmenej raz za 25 mesiacov v osobitných službách.Vedenie registračnej pokladnice súvisí skôr s povinnosťou uchovávať kópie vydaných potvrdení (po dobu 2 rokov a denných, týždenných a mesačných správ (po dobu 5 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli vydané. Účelom držiteľa registračnej pokladnice je samozrejme vydávať zákazníkom originálne potvrdenky.