Fiskalny postnet opole

Začali ste podnikať alebo rozširovali svoje obzory pre rôzne oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz prišiel bod kúpiť pokladničné pokladne, a vy sa pýtate, či môžete mať jednu náhradu.Mám pravdu a nízke správy. Odpočet kúpnej ceny z registračnej pokladnice je k dispozícii len pri kúpe prvej pokladnice. Nemôžete vytvoriť reliéf pre druhú alebo inú pokladnicu.

Podmienky poskytovania pomociMožno najprv o tom, čo kupujete pokladnicu. A toto:- môžete odpočítať DPH zavedenú v cene registračnej pokladnice,- môžete počítať výdavky na sumu daňovo uznateľných nákladov,- môžete odpočítať 90% čistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak chcete vytvoriť takéto bonusy, musíte vykonať jednu podmienku. Tu sú:- nákup a fiškalizácia registračnej pokladnice sa musí uskutočniť pred začatím povinnosti registrácie registračnej pokladnice,- musíte oznámiť vedúcemu finančného úradu miesto, kde je pokladnica inštalovaná, v mene 7 dní od odovzdania fiscalizácie,- musíte sa vrátiť k vedúcemu svojho daňového úradu - informovať o počte registračných pokladníc a mieste ich použitia. Vyhlásenie musí byť ťažké, kým sa začne záznam (najskôr deň predtým,- mali by sa vykonať prvé a kontrolné kontroly, \ t- musíte zaplatiť sumu za registračnú pokladnicu a zaplatiť za ňu,- mali by ste začať nahrávať v zákonnej sezóne.A čo úspech, ak ste daňový poplatník, ktorý pracuje s rezignovanou daňou alebo je povinný viesť evidenciu o obchodovaní pomocou registračných pokladníc? Náhradu môžete získať namiesto zrážky.musíte:- začnite nahrávať najneskôr v ten správny dátum- predložiť vyššie uvedené vyhlásenie o hodnote registračných pokladníc a mieste použitia, \ t- umiestniť reklamu do inštalačného prostredia pokladnice,- zaplatiť celkovú sumu za registračnú pokladnicu.

účinokA mali by ste vrátiť žiadosť:- meno, priezvisko a meno daňovníka,- údaje o adrese,- daňové identifikačné číslo,- v prípade daňovníkov poskytujúcich dopravné služby pre ženy a náklad osobnými a batožinovými taxíkmi - s uvedením veľkosti povolenia na cestnú dopravu taxíkom a evidenčným a bočným číslom taxíka, v ktorom je inštalovaná registračná pokladnica.Náhrada sa uskutoční do 25. dňa od okamihu, keď daňovník zriadi žiadosť.Náhrada za odpočítanie kúpnej ceny z registračnej pokladnice sa uskutoční, ak v trojročnej sezóne odo dňa začatia záznamu:- prestanete používať pokladnicu, v súčasnosti ukončíte kampaň,- otvorí sa likvidácia,- zváži sa konkurz,- predaj podniku alebo domu a nástupca nebude pracovať na predaji vo výške.