Mikroskopy 1 2 lokosit

Konštrukcia a použitie mikroskopu je relatívne užitočnou miskou. V kovovom alebo plastovom puzdre, ktoré je obsahom a stolom, vložené v zdravých vzdialenostiach od seba: šošovka, okulár, zrkadlo a clona.

Okular je výber vhodne zvolených šošoviek umiestnených v kovovej trubici, na ktorú sa oko pozerá po oku. Šošovka potom iba výber dobre zvolených šošoviek umiestnených v kovovej trubici, iba niečo menšie, čo „pozerá“ na mikroskop. Mikroskopický prípravok je kúsok biologického materiálu, ktorý sa nachádza v kvapke vody na pravouhlom tzv sklíčko zo skla a pokryté tenkým plátkom z krycieho sklíčka. Pripravený preparát mikroskopu sa umiestni na stôl vo svetle objektívu mikroskopu. Cez otvor v strednej časti stola je svetlo zdola nasmerované do stredu, ktoré je nasmerované pohyblivým zrkadlom umiestneným pod stolom. Správne nastavené zrkadlo nasmeruje zozbierané teplé alebo umelé svetlo - ak mikroskop má elektrické osvetlenie - na mikroskopický preparát. Umiestnený medzi zrkadlo a mikroskopický preparát, clona zvažuje úlohu regulovať množstvo svetla dopadajúceho na preparát a pozorovateľa presvedčivého pre oko. Zdvihnutím a prejdením na stredový stôl sa nastaví vizuálna ostrosť prípravku. V optickom mikroskope sa celkové zväčšenie sledovaného objektu vynásobí zväčšením okulára zväčšením šošovky. Elektrónový mikroskop sa vyznačuje úplne odlišnou kvalitou, a teda veľmi nebezpečnou konštrukciou a prevádzkou. Princíp praxe je tu podobný iba preto, aby svetelný človek udržiaval v aktuálnom mikroskope správne kalibrovaný elektrónový lúč. Príprava prípravku tiež funguje zložitejšie. Najskôr je biologický materiál uložený vo významnej živici. Po koncentrácii živice sa táto súprava pomocou špeciálneho mikrotónového noža rozreže na veľa veľmi tenkých úsekov, ktoré sa hodia na farmu, aby videli mikroskopickú šošovku. Elektrónový mikroskop umožňuje získať veľa dôležitých zväčšení dôležitých v optických mikroskopoch.