Odprasovanie oblukovych peci

Odsávacie systémy sa používajú takmer všade, kde dochádza k znečisteniu pracovísk suchými prachmi s extrémne jemnými časticami. Technologické odprašovanie tohto variantu je vhodné predovšetkým v oblasti energetiky, keramiky, zvárania, kovov, dreva, farmaceutík a potravín. Najčastejšie nasmerovaným nástrojom na zber prachu je tzv.

Nápoje zo základných problémov, ktoré možno nájsť vo výrobných kanceláriách, sú prachy vznikajúce v priebehu každého typu výrobných procesov.Toto opelenie vzniká hlavne v dôsledku ošetrenia iných typov materiálov alebo počas liatia alebo prenosu sypkých materiálov.Bohužiaľ, výsledný prach má veľký vplyv na ľudské zdravie. Čím mladší prach, tým je ich škodlivosť priaznivejšia. A čo viac, niektoré peľ je toxický a dokonca karcinogénny.Dnes nie je známe, že celá prašnosť pracoviska môže byť príčinou zdravotných problémov, ako aj odborných porúch. Odber prúdu je tak charakteristický práve z prúdového faktora.

Aby boli systémy odsávania prachu funkčné, mal by sa používať lokálny odsávač. Sú predovšetkým v štruktúre samonosných ramien, prísaviek alebo domácich kukiel, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja znečisťujúcich emisií.

Pravidelne by sa malo zabezpečiť odstránenie všetkých druhov nahromadených akumulácií prachu. Tento postup pomáha zabrániť usadzovaniu prachu a opätovnému zaprášeniu prachu. Keď prachová vrstva pracuje hlavne na podlahe vo výrobnej hale, mali by sa používať priemyselné vysávače, pretože hromadenie prachu okolo zariadenia predstavuje vážnu hrozbu.Osobitne účinný systém zberu prachu by nemal v žiadnom prípade hromadiť elektrostatické náboje, pretože môže viesť k ďalšiemu poškodeniu kože požiarom.

Okrem toho musíte dbať na tesnosť spojov v konštrukcii. Je dôležité vedieť, že každý únik spôsobuje vyžarovanie plutiev smerom von, čo znižuje účinnosť odprašovania.