Papier na lesne poziare

Moderné inštalácie ATEXZnečistenie ovzdušia prachom (hlavne drevného pôvodu, práškovými farbami alebo jemným uhlím bude pravdepodobne vo výsledkoch veľmi smrteľne vysoké, často kvôli extrémne vysokému riziku výbuchu. Podľa výskumu je skutočne najčastejšou príčinou explózie vysoká koncentrácia malých peľových zŕn. Zdrojom peľového zapaľovania je pravdepodobne nielen otvorený oheň, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom by sa mali používať moderné inštalácie ATEX. Na domácom trhu je stále viac profesionálnych spoločností, ktoré ponúkajú vysoko hodnotné inštalácie za veľmi bežnú cenu, takže pri hľadaní vhodných odborníkov by nemali existovať žiadne väčšie problémy.

Bezpečné vetranie a odprašovanieAk chcete, aby boli odprašovacie a vetracie zariadenia staré, keď sú extrémne silné, použite špeciálne sacie dýzy, lokálne výfukové plyny (presne v perspektíve samonosných ramien a odsávače pár, rovnako ako v miestach znečistenia. Malo by sa tiež pamätať na zabezpečenie neustáleho odstraňovania všetkých prachových agregátov, ktoré zabraňujú tvorbe prachu a jeho opätovnému usadeniu. Dôležitým problémom je úplné a systematické vyprázdňovanie nádob na prach. Vo forme, keď sa prach kladie na zem haly, stojí za to použiť špeciálne priemyselné vysávače. Profesionálne inštalácie ATEX musia byť tiež správne uzemnené a čo je najdôležitejšie, nemôžu akumulovať statickú elektrinu, cez ktorú môžu dosiahnuť, aby vytvorili iskru. Odsávacie kanály musia byť vyplnené, je potrebné, aby sme mali hrúbku steny 2 až 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV súčasných zariadeniach na vetranie a odprášenie, ktoré sú na začiatku ohrozené, sa oplatí používať ventilátory a filtre s príslušnou ochranou proti výbuchu s najnovšími informáciami ATEX. Filtre odolné proti výbuchu by mali mať špeciálne výbušné panely. Pokiaľ ide o potreby, môžu byť jednoduché alebo opakovane použiteľné. Pod vplyvom výbuchu prachu v konštrukcii ATEX membrána rýchlo praskne a uvoľňuje všetky výbušné plyny priamo do atmosféry, vďaka čomu sa filtre nepoškodia. Zariadenia s rizikom výbuchu by mali byť vybavené dodatočným hasiacim systémom a dnešnými hasiacimi systémami vo vnútri samotných zariadení. Aj na plných vetracích kanáloch, ktoré sa vyrábajú pre filter, by mali byť k dispozícii klapky spätného toku, ktoré dobre bránia šíreniu plameňa vo vnútri samotných zariadení na konci výbuchu nebezpečného prachu vo filtroch.

Potlačenie výbuchuModerné systémy potlačenia výbuchu sú v súčasnosti najúčinnejšou a pravidelne používanou metódou ochrany rôznych zariadení pred účinkami výbuchu. Systémy potlačenia výbuchu pozostávajú hlavne zo samostatného valca HRD, infračervených a tlakových snímačov a profesionálneho riadiaceho strediska. Dôležitou úlohou systému je nepochybne rýchle rozpoznanie výbuchu v jeho základnej fáze. Potom nasleduje vstrekovanie špeciálneho tlmiaceho prostriedku, ktorého predpokladom je obmedziť nebezpečný výbuch. Moderné inštalácie ATEX sa vyznačujú veľmi rýchlou dobou odozvy. Od okamihu, keď sa zistí nebezpečenstvo výbuchu, iba tisícina sekundy môže úplne potlačiť.