Pokladna jpk

Ako však viete, existujú zlyhania. A v prípade pokladnice. Stalo sa mi to. Potrebovala ju nahradiť a ja som sa dozvedel, že to bolo vykonané vo veľmi malom počte prípadov, o ktorých som nemal ani potuchy. Po prvé - jednoduché zlyhanie, ktoré webová stránka nie je schopná opraviť alebo zlyhanie fiškálnej pamäte. Dozvedel som sa, že je to veľmi zriedkavé. Takže si môžete prečítať pred daňovým úradom a potom si vymeniť pamäť. A čo keď nie je žiadne ďalšie čítanie?

Potom sa zariadenie odošle výrobcovi a vykoná sa laboratórne odčítanie. Kedy je potrebná výmena pokladnice? No, keď bola pamäť plná. Každá pamäť má malé množstvo miesta. Vo fiškálnej výške závisí od počtu denných správ. Tu, ako predtým, čítame pred daňovým úradom a potom si vymieňame pamäť. Ďalšou situáciou, keď je zmena v registračnej pokladni vhodná, je zmena daňového identifikačného čísla. Môže k tomu dôjsť počas transformácie spoločnosti. Toto číslo sa permanentne zadáva do pamäte. A tu musíte splniť aj svoje čítanie na daňovom úrade. Mal by sa vyhotoviť vhodný dokument a muž by mal vyplniť protokol o takomto čítaní. Môžeme si však kúpiť pamäť a nazvať ju ...? Nie teraz! Takáto výmena je pravdepodobne vytvorená iba na internetovej stránke výrobcu. Samozrejme, ak ste si kúpili peniaze v krásnom obchode - každý ich používa často, pretože je tu služba. bohužiaľtakáto spolupráca môže trvať aj niekoľko dní. Po výmene pamäte musí byť zariadenie znova naprogramované. V tomto prípade sa musí registrácia registračnej pokladnice na daňovom úrade uskutočniť znova. & Nbsp; Trvá to veľa času, ktorý ušetríme veľmi veľa, ak vezmeme peniaze na správne miesto.Všetky internetové jedlá sú nespoľahlivé a nič nemá posledný dopad. Musíme sa ukázať byť prítomní a byť. Musíme si byť stále vedomí toho, čo robiť, ak dôjde k takémuto zlyhaniu. Najvhodnejším prostriedkom je byť schopný zavolať byt, kde si môže kúpiť a opýtať sa „čo je vysoké“? Na svadbe nám stále viac a viac takýchto obchodov pomôže prostredníctvom poľského problému prechodu.