Pouzitie stavebnych materialov chomikuj

Inovatívny priemysel využíva desiatky tisíc horľavých a rýchlych látok. Parametre plynov a kvapalín v prípade nehôd sú dobre známe a zdokumentované. Preto je identifikácia nebezpečenstiev, ktoré vznikajú z ich prítomnosti v priebehu výroby, relatívne jednoduchá. Situácia sa stáva oveľa zložitejšou v úspešnom pohybe, skladovaní alebo spracovaní sypkých materiálov. V prípade zdanlivo neškodných látok, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo papier na strane prachu, existuje vážne nebezpečenstvo výbuchu.

Priemyselné centrálne vysávače sa používajú na odstraňovanie usadeného prachu z parketových podláh, hladkých povrchov a konštrukcie nástrojov a hál. Je to preto plán na udržanie hygieny v oblasti práce a jedinej ochrany pracujúcich a inštitúcií a nástrojov proti negatívnemu vplyvu prachu, v súčasnej hrozbe vzniku sekundárnych výbuchov. Všetky spoločnosti prevádzkujúce priemyselné inštalácie musia vykonať inštaláciu v súlade s platnými normami uvedenými v smernici v zariadení.

Dôležitá úloha, ktorou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a bytia žien v byte pred negatívnymi účinkami prachu.- ochrana organizácií a príslušenstva pred zlyhaním v dôsledku rušenia prachu,- ochrana staveniska a osôb vykonávajúcich prácu proti účinkom nekontrolovanej explózie peľu.

Pozor - nebezpečenstvo výbuchuV prípade, že v priebehu vysávania zúčastňuje horľavé alebo výbušné látky, plyny, rozprašovanie, výpary kvapalina alebo zmes z hybridu, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Akčný potom pravdepodobne spôsobiť zničenie jednotiek pre odlučovanie prachu, rovnako ako celú jednotku. Podľa štatistík filtračných jednotiek a cyklóny sú klasifikované ako rodinné vážne výbušných zariadení.

Centrálne vysávanie a výbušná bezpečnosťAko bolo uvedené vyššie, veľmi dôležitým významom centrálneho vákuového zariadenia je minimalizovať riziko sekundárneho výbuchu odstránením tzv. zvyškový prach. Riešenie na jednej strane maximalizuje bezpečnosť rýchleho a rýchleho ohrevu jednotky, na druhej strane znižuje náklady spojené s prispôsobením inštalácie procesu požiadavkám smernice ATEX. Treba poznamenať, že pri úspechu horľavých a výbušných prachov musí inštalácia centrálneho vysávania spĺňať prísne požiadavky smernice ATEX.